لوزه بینی

لوزه بینی حلقی (آدئونید)

آدئونیدکتومی یک عمل جراحی برای برداشتن ها لوزه هاست.
 

لوزه ی بینی حلقی (آدئونید) چیست؟

لوزه ی بینی حلقی (آدئونید) توده های کوچکی از بافت در قسمت عقبی بینی و بالای سقف دهان هستند. آدئونید ها با  نگاه کردن یک فرد به داخل دهان او قابل رویت نیستند.

آدئونید ها قسمتی از سیستم ایمنی هستند که با عفونت ها مقابله می کنند و از بدن در مقابل باکتری ها و ویروس ها محافظت می کنند. این لوزه ها به نام لوزه سوم هم شناخته می شوند.

فقط کودکان آدئونید دارند. این لوزه ها از زمان تولد شروع به رشد کرده در سنین 3 الی 5 سالگی به بزرگ ترین اندازه ی خود می رسند.

حوالی سنین 7 الی 8 سالگی لوزه ها شروع به چروکیده شدن می کنند و در اواخر نوجوانی به سختی قابل رویت خواهند بود . در بزرگسالی بطور کامل ناپدید می شوند.

لوزه ها در کودکان کم سن مفید هستند، اما بخشی ضروری در سیستم ایمنی یک فرد بالغ محسوب نمی شوند. به همین علت است که بتدریج چروکیده شده و ناپدید می شوند. 

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.