0

امروز رفتم تارت بگیرم یه دفعه بالا تر از مقعدم یه چیز سفت درد ناک احساس کردم انگار زیر پوسته بر جستس و درد داره جلوی آینه قدی نگاه کردم راحت برجستگیش معلومه (یه حالت لوزی هست که ورودیه واژنو میپشپنه پایین اون طرف چپ بدنه )

عرفان امانی پاسخ داد 27 آبان 1402