مجله پزشکی و سلامتی

تجاوز
روانشناسی

انواع تجاوز و اقدامات بعد از آن

شاید با شنیدن کلمه تجاوز یاد تجاوزهای جنسی بیافتید اما باید بدانید که تجاوز أنواع گوناگون دارد که می تواند به نوع خود آزار دهنده

برای دیدن نوشته هایی که به دنبال آن هستید تایپ کنید