آفتاب سوختگی

آفتاب سوختگی

آفتاب سوختگی آسیبی ست که بر اثر اشعه ی ماوراء بنفش خورشید روی پوست ایجاد می شود.

پوست قرمز، گرم، دردناک و حساس می شود. بعد از چند روز ممکن است پوسته پوسته شده و بریزد، بطور معمولی بعد از 7 روز بطور کامل بهبود می یابد. 

آفتاب سوختگی معمولا خفیف و کوتاه مدت استT اما باید از تکرار آن جلوگیری کرد چرا که در درازمدت می تواند باعث افزایش خطر سایر بیماری های پوستی مانند چین و چروک و سرطان پوست شود.

زمانیکه در فضای باز هستید به راحتی ممکن است شدت تابش آفتاب را کمتر از میزان واقعی آن تخمین بزنید. باد و رطوبت هوا مانند رفتن داخل آب دریا و بیرون آمدن از آب ممکن است بدلیل خنک کردن پوست تان مانع این شود که شما متوجه آفتاب سوختگی بدن تان شوید.

زمانیکه در فضای باز هستید همواره باید نسبت به خطر آفتاب سوختگی بخصوص زمانیکه پوست تان داغ می شود، هوشیار باشد.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.