هرجا و هر زمان، ازپزشک
ویزیت آنلاین و مشاوره تصویری بگیر!

پزشکان متخصص ازپزشک

هرجا و هرزمان،
ازپزشک مشاوره تصویری بگیر!

مشاوره و ویزیت آنلاین ازپزشک

بهترین پزشکان ویزیت آنلاین​

ازپزشک، مشاوره و ویزیت آنلاین پزشکی

به تیم ما ملحق شوید و در هر زمینه‌ای که تخصص دارید، بیماران را با ویزیت آنلاین درمان کنید.

مجله سلامتی ازپزشک

عوارض مصرف کورتون

کورتون چیست؟ عوارض مصرف کورتون

کورتون یا به صورت درستتر کورتیکواستروئید یک واژه کلی است و شامل طیفی از داروها میشود. کورتیزون یک هورمون کورتیکواستروئیدی

الف تا ی سلامتی