بی حسی نخاعی

بی حسی نخاعی

بی حسی نخاعی یک تزریق در ناحیه ی پشت شماست تا احساس درد در قسمتی از بدن شما متوقف شود. در این صفحه در مورد بی حسی نخاعی توضیح داده شده است، نوعی از بی حسی که بطور شایع برای تسکین درد در زمان زایمان و بعضی از انواع جراحی ها به کار می رود.

چه زمانی از بی حسی نخاعی استفاده می شود؟

بی حسی  می تواند در این مواقع مورد استفاده قرار گیرد:

  • در حین زایمان از جمله سزارین
  • در زمان بعضی از انواع جراحی ها
  • بعد از بعضی انواع جراحی ها

داروهای استروئیدی(کورتون) هم می توانند بعنوان یک تزریق نخاعی برای درمان درد کمر یا پا که بعلت سیاتیک یا دیسک بیرون زده ایجاد شده، مورد استفاده قرار بگیرند.

آمادگی برای بی حسی نخاعی

اگر در مورد نحوه ی بی حسی هرگونه سوال یا نگرانی دارید با پزشک خود صحبت کنید. هر گونه ی دارویی که مصرف می کنید را حتما به او اطلاع دهید. در مورد غذا خوردن، آشامیدن و مصرف داروها قبل از بی حسی نخاعی به شما توصیه های خاصی خواهد شد. از آنجائیکه تا 24 ساعت بعد از بی حسی قادر به رانندگی نخواهید بود، لازم است با کسی هماهنگ کنید که بعد از آن شما را به خانه برساند.

چطور یک بی حسی نخاعی انجام می شود

این کار توسط متخصصی به نام متخصص بیهوشی انجام می شود. شما معمولا طی انجام بیحسی نخاعی هشیار هستید، اما بعضی از انواع جراحی ممکن است نیاز باشد زیر بیهوشی عمومی انجام گیرند.

  • یک سرم در بازوی شما تعبیه می شود تا در زمان بی حسی نخاعی به شما مایع رسانده شود
  • از شما خواسته می شود بنشینید و به جلو خم شوید یا در حالیکه زانو ها را در سینه جمع کرده اید به پهلو دراز بکشید.
  • یک تزریق حاوی ماده ی بی حس کننده ی موضعی انجام می شود تا محل مورد نظر بی حس شود
  • از یک سوزن برای قرار دادن یک لوله ی پلاستیکی ظریف به نام کاتِتِر نخاعی بین استخوان های پشت شما استفاده می شود
  • سوزن سپس برداشته شده و فقط کاتِتِر در پشت شما باقی می ماند
  • در زمانیکه سوزن نخاعی جاسازی می شود و کاتِتِر وارد می شود ممکن است کمی احساس ناراحتی بکنید

بی حسی نخاعی بسته به قسمتی از بدن که نیاز به تخفیف درد دارد می تواند در سطوح متفاوتی از پشت شما  انجام شود. سپس داروهای مسکن درد از طریق کاتِتِر تجویز می شوند. برای اینکه اثر کامل این داروها ظاهر شود حدود 20-30 دقیقه طول می کشد. قفسه سینه، شکم و پاهایتان در زمانیکه بی حسی نخاعی انجام می شود ممکن است بی حس شوند و پاهایتان به اندازه ی طبیعی قدرت نخواهند داشت. در حالی که کاتِتِر در پشت شما باقی می ماند، می توان از آن  به صورت دستی یا با استفاده از یک پمپ اتوماتیک جهت تجویز داروهای مسکن درد استفاده کرد. این کاتِتِر می تواند برای چندین ساعت (در حین زایمان) و یا چندین روز(بعد از جراحی های بزرگ) باقی بماند. بی حسی های نخاعی متحرک، که از دوز کمتر داروهای تسکین دهنده ی درد استفاده می کنند، گاهی در زایمان استفاده می شوند و به شما اجازه می دهند در حوالی زمان زایمان بتوانید راه بروید.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.