تشخیص کبد چرب

تشخیص بیماری کبد چرب

بیماری کبد چرب غیرالکلی چطور تشخیص داده می شود

بیماری کبد چرب غیرالکلی معمولا بعد از اینکه یک آزمایش خون به نام تست عملکرد کبد نتایج غیرطبیعی را نشان می دهد و سایر بیماری های کبد از جمله هپاتیت، کنار گذاشته شد، تشخیص داده می شود. اما آزمایش خون همیشه بیماری کبد چرب غیرالکلی را مشخص نمی کند.
بیماری همچنین ممکن است طی سونوگرافی شکم تشخیص داده شود. این روش یک نوع اسکن است که امواج صوتی برای ایجاد تصویری از داخل بدنتان به کار می رود.
اگر بیماری کبد چرب غیرالکلی برایتان تشخیص داده شود ممکن است برای تعیین مرحله ی بیماری که دارید نیاز به تست های تشخیصی بیشتری باشد. این تست ها عبارتند از آزمایش ویژه خون یا انواع دیگری از سونوگرافی (فیبرواسکن).
گاهی ممکن است لازم باشد در بعضی افراد نمونه ی کوچکی به کمک یک سوزن از بافت کبدشان گرفته شده (بیوپسی) و برای بررسی به آزمایشگاه فرستاده شود.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.