خروسک کروپ

خروسک (کُروپ)

خروسک وضعیتی است که راه های هوایی نوزادان و کودکان کم سن را درگیر می کند. معمولا خفیف است اما اگر نگران هستید با شماره ی 115 تماس بگیرید و یا به پزشک خود مراجعه کند. 
 

با شماره ی 115 تماس بگیرید یا به پزشک مراجعه کنید اگر:

  • نگران هستید
  • کودکتان در حال بدتر شدن است
 

به بخش اورژانس و سوانح مراجعه کنید یا با شماره ی 115 تماس بگیرید اگر:

  • کودکتان برای نفس کشیدن تقلا می کند (ممکن است ببینید شکمش به داخل کشیده می شود یا صدای تنفسش تغییر کرده است)
  • پوست یا لب هایش به نظر آبی یا خاکستری می رسند
  • بطور غیرطبیعی آرام و بی حرکت است
 

با شماره ی 115 تماس بگیرید

اگر به پزشک دسترسی ندارید یا نمی دانید در قدم بعدی چه باید بکنید. 

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.