خطرات آفتاب سوختگی

خطرات آفتاب سوختگی

خطرات اشعه ی فرابنفش

آفتاب سوختگی و حساسیت به آفتاب خطرات کوتاه مدت تماس با آفتاب هستند.
خطرات دراز مدت تماس با آفتاب طی دهه ها عبارتند از:

چه کسی در معرض خطر آفتاب سوختگی قرار دارد؟

هر شخصی که در معرض تابش اشعه ی فرا بنفش قرار دارد در خطر آفتاب سوختگی می باشد، اما بعضی افراد بیش از دیگران مستعد هستند. در صورتیکه در فضای باز در معرض آفتاب هستید و شرایط زیر را دارید باید مراقبت های لازم را بعمل آورید:

  • پوست روشن یا رنگ پریده دارید
  • کک و مک یا موی نازک یا قرمز دارید
  • پیش از برنزه شدن پوست تان می سوزد
  • خال های متعدد دارید
  • بعلت یک بیماری زمینه ای مشکلات پوستی دارید
  • گهگاه در معرض تابش شدید خورشید هستید(بعنوان مثال  زمان تعطیلات)
  • در کشوری هستید که آفتاب بسار شدید می تابد
  • سابقه ی خانوادگی سرطان پوست دارید

برف، ماسه، بتون و آب میتوانند اشعه های خورشید را به پوست شما منعکس کنند، همچنین اشعه ی خورشید در ارتفاعات قوی تر است.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.