Hypertension

خطرات فشارخون بالا

اگر فشارخون شما بسیار بالاست فشار اضافه به عروق، قلب و سایر ارگان های شما از جمله مغز، کلیه ها و چشم ها وارد می کند. بالابودن فشارخون بطور مداوم می تواند خطر تعدادی از بیماری های جدی و بالقوه تهدید کننده ی زندگی را افزایش دهد، از جمله:

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.