درد شانه

درد شانه

شما معمولا می توانید کارهایی را انجام دهید تا درد شانه تان کاهش یابد. اگر بعد از ۲ هفته احساس بهتر شدن نکردید به پزشک مراجعه کنید.

به پزشک مراجعه کنید اگر:

  • دردتان بعد از ۲ هفته بهبود نیافت
  • این که شانه یا بازویتان را خیلی سخت می توانید تکان دهید
  • درد پس از آسیب هایی مانند تصادف یا سقوط از بلندی شروع شده باشد
 

به اورژانس مراجعه کنید اگر:

  • درد ناگهانی یا خیلی شدید باشد
  • بازوی خود را نتوانید تکان دهید
  • بازو یا شانه تان تغییر شکل داده باشد یا به شکل بدی متورم شده باشد
  • احساس سوزن سوزن شدن یا گزگزی داشته باشید که رفع نمی شود
  • شانه یا بازوی دستتان بی حس شده باشد
  • شانه یا بازوی دستتان زمان لمس کردن آن سرد یا گرم باشد

این موارد می توانند نشانه های جدی از اتفاقاتی مانند شکستگی استخوان یا دررفتگی و همچنین پارگی یک رباط یا تاندون باشند.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.