درد شکم و معده

درد شکم

اکثر درد های شکم مشکل جدی نیست و بعد از چند روز از بین می رود.
در موارد زیر به پزشک مراجعه کنید:

 • درد به سرعت بدتر می شود
 • درد یا نفخ شکم خوب نمی شود یا مکررا عود می کند
 • ناخواسته دچار کاهش وزن می شوید
 • به طور ناگهانی میزان دفع ادرارتان کمتر یا بیشتر شده است
 • دفع ادراربه طور ناگهانی با درد همراه است
 • از مقعد یا واژن دفع خون دارید و یا خونریزی غیرعادی از واژن دارید
 • اسهال شما با گذشت چند روز بهبود نیافته است
 
با 115 تماس بگیرید یا به اورژانس مراجعه کنید اگر:
 • درد شکم به طور بسیار ناگهانی شروع شده یا شدید است
 • با لمس شکم احساس درد می کنید
 • شما خون استفراغ می کنید و یا استفراغ شما به نظر می رسد مانند دانه های قهوه است
 • مدفوع شما خونی یا سیاه و چسبنده و شدیدا بدبوست
 • نمی توانید دفع ادرار داشته باشید
 • نمی توانید باد روده یا مدفوع دفع کنید
 • شما نمی توانید براحتی تنفس کنید
 • درد قفسه سینه دارید
 • شما دیابت دارید و استفراغ می کنید
 • بدلیل حادثه و سقوط دچار درد شکم شده اید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.