درمان خروسک

درمان خروسک

چطور خروسک را در منزل درمان کنید؟

خروسک معمولا طی 48 ساعت خود به خود بهتر می شود. تا آن زمان:

این کارها را انجام دهید:
  • آرام باشید
  • کودک را بصورت عمودی بنشانید
  • اگر ناراحت است او را آرام کنید (گریه کردن می تواندعلائم را بدتر کند)
  • مایعات فراوان به او بدهید

این کارها را انجام ندهید:
  • کودک را داخل اتاق پر از بخار آب قرار ندهید یا نگذارید بخار آب تنفس کنید
  • داروهای ضد سرفه یا سرماخوردی به او ندهید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.