درمان سکسکه

درمان سکسکه

درمان هایی که پزشک برایتان تجویز می کند

پزشک تلاش می کند بفهمد که آیا ممکن است سکسکه شما ناشی از یک مشکل پزشکی و یا داروهایی باشد که استفاده می کنید – در اینصورت درمان مشکلی که دارید و یا تغییر داروهایی که مصرف می کنید باید سکسکه را قطع کند.

در صورتیکه علت مشخصی برای سکسکه وجود نداشته باشد، پزشک ممکن است داروهایی برای توقف سکسکه  شما تجویز نماید. این داروها برای همه ی افراد موثر نیستند.

 
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.