دندان درآوردن در نوزادان

دندان درآوردن در نوزادان

زمان دندان درآوردن نوزادان با هم متفاوت است. اما نوزاد شما احتمالا زمانی در طول سن یکسالگی اولین دندانش ظاهر می شود.

یاد بگیرید در زمان دندان درآوردن نوزادتان چه کار کنید و به چه ترتیبی دندان های نوزادتان ظاهر می شوند.

نوازادان چه زمانی شروع به دندان درآوردن می کنند؟

بعضی از نوزادان با اولین دندان هایشان به دنیا می آیند. بعضی دیگر قبل از 4 ماهگی شروع به دندان درآوردن می کنند و بعضی دیگر بعد از 12 ماهگی. اما اغلب نوزادان حدود 6 ماهگی دندانهایشان شروع به ظاهر شدن می کنند.

 
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.