حالت ریکاوری در کمک های اولیه

ریکاوری کمک های اولیه

وضعیت بهبودی (ریکاوری)

اگر فردی هشیار نیست اما نفس می کشد و شرایط تهدید کننده زندگی برای او وجود ندارد، باید در وضعیت بهبودی یا ریکاوری قرار داده شود . قرار دادن یک فرد در وضعیت بهبودی راه های هوایی ش را تمیز و باز نگه می دارد.همچنین مطمئن خواهیم بود که استفراغ یا هیچگونه مایعی وارد حلق نشده و او را خفه نمی کند.
این مراحل را دنبال کنید:

در کنار فرد مصدوم که به پشت روی زمین خوابیده زانو بزنید
بازوی نزدیک تر به خود را یا یک زاویه ی قائمه نسبت به بدن فرد مصدوم با دست به سمت بالا و به سمت سر ببرید
دست دیگر فرد مصدوم را زیر بخش کناری سرش طوری قرار دهید که پشت دست چانه ش را لمس کند
زانوی مصدوم که دورتر از شما قرار دارد را در یک زاویه قائمه قرار دهید
با دقت فرد را با کشیدن زانوی خم شده اش به پهلو بخوابانید
بازوی بالایی باید از سر محافظ کند و بازوی زیرین مانع چرخش زیاد بدن شود
با کشیدن سر به آرامی به سمت عقب و بالا کشیدن فک راه هوایی را باز کنید، و مطمئن شوید چیزی راه هوایی را مسدود نکرده باشد
در کنار مصدوم بمانید و اورا تحت نظر داشته باشید تا کمک برسد

آسیب ستون فقرات

در صورتیکه فکر می کنید شخصی دچار آسیب ستون فقرات شده است تا زمانی که اورژانس برسد هیچ تلاشی برای حرکت دادن او انجام ندهید.
اگر لازم است راه هوایی او را باز کنید دست هایتان را در طرفین سرش قرار دهید و به آرامی فک را با نوک انگشتان به سمت بالا بکشید تا راه هوایی باز شود. مراقب باشید گردن مصدوم را حرکت ندهید.
در صورتیکه فرد شرایط زیر را دارد باید به آسیب ستون فقرات مشکوک شوید:

دچار سانحه ای شده که مستقیما روی ستون فقرات او آسیب وارد کرده است، مانند سقط از ارتفاع یا مستقیما روی پشت خود افتاده ست
شکایت از درد شدید در ناحیه ی پشت یا گردن دارد
گردن ش را حرکت نمی دهد
احساس ضعف، بی حسی یا فلج دارد
کنترل اندام ها، مثانه یا روده هایش را از دست داده است

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.