زندگی با داشتن اختلال وسواس فکری

زندگی با داشتن اختلال وسواس اجباری

زندگی با بیماری اختلال وسواس اجباری

می تواند مشکل باشد. به همین دلیل ممکن است تماس با گروه های حمایتی یا دیگر افراد مبتلا به اختلال وسواس اجباری که درمان شده اند، برای دریافت اطلاعات و توصیه های لازم کمک کننده باشد.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.