عفونت های مجاری تنفسی

عفونت های مجاری تنفسی

عفونت های مجاری تنفسی می تواند سینوس ها، گلو، راه های هوایی و ریه ها را درگیر کنند.  بیشتر عفونت های مجاری تنفسی بدون درمان بهتر می شوند اما گاهی لازم است به پزشک خود مراجعه کنید.

چطور از انتقال عفونت مجاری تنفسی به دیگران جلوگیری کنیم:

 
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.