علائم گازگرفتگی انسان و حیوانات

علائم گازگرفتگی انسان و حیوانات

علائمی که نشان می دهد یک زخم گازگرفتگی عفونی شده عبارتند از:

  • قرمز و تورم اطراف زخم
  • احساس گرمی و درد افزایش یابنده در محل زخم
  • ترشح مایع و یا چرک از محل  زخم
  • تب 38 درجه سانتی گراد و یا بالاتر
  • تعریق و لرز
  • غدد لنفاوی متورم زیر چانه و یا درگردن، زیر بغل یا کشاله ی ران
  • رگه های قرمزی که از محل زخم روی پوست گسترش یافته اند
     

در صورتیکه فکر می کنید زخم تان عفونی شده ست در سریع ترین زمان ممکن برای دریافت کمک های پزشکی اقدام کنید.

گازگرفتگی چه زمانی اتفاق می افتد؟

هر حیوانی ممکن است شما را گاز بگیرد هرچند که نگرانی از گازگرفتگی حیوانات وحشی وولگرد بیشتر است.
بسیاری از گازگرفتگی ها توسط حیوان خانگی خود شخص و یا حیوان متعلق به همسایه و یا یک دوست اتفاق می افتد.

حیوانات بسیار غیرمنتظره رفتار میکنند و گازگرفتگی همیشه بدنبال تحریک حیوان اتفاق نمی افتد. به هر حال زمانیکه حیوان آزرده می شود، احساس تهدید می کند یا تهییج می شود بیشتر احتمال گازگرفتگی وجود دارد.

اغلب گاز گرفتگی های انسانی زمانی رخ می دهد که یک نفر به سمت دهان دیگری مشت می زند. همچنین در زمان ورزش هایی که برخورد میان بازیکنان وجود دارد، رابطه ی جنسی شدید، خشونت خانگی و یا تجاوز جنسی و تشنج (صرع) اتفاق می افتد.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.