علت نقرس

علت تحریک نقرس

در صورتیکه استرس داشته باشید یا اینکه بیمار شده باشید ممکن است دچار حمله ی نقرس شوید.
اگرمفصل تان دچار آسیب یا ضرب دیدگی شده است و با تکان خفیف بیش از اندازه ی مورد انتظار دردناک است، ممکن است حمله ای در راه باشد.
اگر احساس می کنید حمله ای در راه است، فورا برای درمان اقدام کنید.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.