علل ایجاد آب مروارید

علل ایجاد آب مروارید

چه عللی باعث ایجاد آب مروارید وابسته به سن می شود؟

بطور دقیق مشخص نیست چرا با افزایش سن خطر ابتلا به آب مروارید بیشتر می شود اما بعضی علل باعث افزایش خطر شکل گیری آب مروارید می شوند، مانند:

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.