علت ماشین گرفتگی

علل بیماری حرکت

بیماری حرکت بعلت تکان های تکرار شونده در طول سفر مانند دست اندازها در هنگام ماشین سواری و یا بالا و پایین رفتن های قایق ایجاد می شود
گوش داخلی سیگنال هایی متفاوت با انچه که چشم هایتان می بیند به مغز ارسال می کند. این سردرگمی باعث ایجاد احساس ناخوشایندی می شود.

با شماره ی 115 تماس بگیرید:


در صورتیکه به پزشک معالج خود دسترسی ندارید و یا نمی دانید چه باید بکنید

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.