علل سوء هاضمه

علل سوء هاضمه

چه عواملی باعث ایجاد سوء هاضمه می شوند؟
 
اسید معده می تواند پوشش معده و یا گلوی شما را تحریک کند. این موضوع باعث ایجاد سوء هاضمه و احساس درد و سوزش سردل می شود.

سایر عواملی که می توانند باعث ایجاد سوء هاضمه شوند عبارتند از:

  • داروها
  • سیگار
  • الکل

استرس می تواند سوء هاضمه را بدتر کند.

بیماری هایی که می توانند باعث ایجاد سوء هاضمه شوند عبارتند از:

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.