علل عفونت های مجاری تنفسی

علل عفونت های مجاری تنفسی

علل و انواع عفونت های مجاری تنفسی

عفونت های مجاری تنفسی معمولا از طریق سرفه و عطسه ی یک فرد آلوده منتقل می شوند.
اینجا انواع متفاوتی از این عفونت ها آمده است. این عفونت ها معمولا بصورت عفونت های مجاری تنفسی فوقانی و تحتانی دسته بندی می شوند:

عفونت های مجاری تنفسی فوقانی(سینوس ها و گلو)عفونت های مجاری تنفسی تحتانی(راه های هوایی و ریه ها)
سرماخوردگیبرونشیت
سینوزیت(عفونت سینوس ها)برونشیولیت
Tonsillitisتونسیلیت(التهاب لوزه ها)عفونت قفسه سینه-سینه پهلو
لارنژیت(التهاب حنجره)پنومونی (ذات الریه)

آنفولانزا می تواند یک عفونت مجاری تنفسی فوقانی یا تحتانی باشد.
عفونت های مجاری تنفسی تحتانی بیشتر طول می کشند تا بهبود یابند و جدی تر هستند.

با شماره ی 115 تماس بگیرید:


اگر به پزشک خود دسترسی ندارید یا نمی دانید در قدم بعدی چه باید بکنید.

برای دیدن نوشته هایی که به دنبال آن هستید تایپ کنید