نشانه خون دماغ شدن

نشانه خونریزی از بینی (خون دماغ)

در صورت داشتن این شرایط بلافاصله به پزشک و یا بخش اورژانس و سوانح بیمارستان مراجعه کنید:

  • خون دماغ تان بیش از 20 دقیقه طول کشیده ست
  • خونریزی شدید به نظر می رسد
  • حجم زیادی خون بلعیده اید که منجر به استفراغ شده ست
  • خونریزی بعد از وارد شدن ضربه به سرتان شروع شده ست
  • احساس ضعف و یا گیجی می کنید
  • دچار اشکال در تنفس شده اید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.