نشانه خونریزی از مقعد

نشانه خونریزی از مقعد (رکتوم)

بررسی کنید که آیا منشا خونریزی از مقعد است!

در صورت داشتن علائم زیر ممکن است دچار خونریزی از مقعد شده باشید:

  • مشاهده خون روی دستمال توالت
  • رگه های قرمز روی سطح خارجی مدفوع
  • مایع صورتی رنگ در کاسه ی توالت
  • وجود خون در مدفوع و یا اسهال خونی
  • مدفوع بسار تیره و بدبو (در این حالت خون مخلوط با مدفوع است)

یک نوبت مقدار کم خونریزی از مقعد بدون نیاز به درمان و بطور اغلب خود به خود می تواند برطرف شود.

 
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.