علائم دندان درآوردن در نوزادان

نشانه های دندان در آوردن

دندان نوزاد گاهی بدون هیچگونه درد و ناراحتی  ظاهر می شود. گاهی اوقات ممکن است این علائم را مشاهده کنید:

 • لثه ی نوزاد در محل خارج شدن دندان ها قرمز و دردناک است
 • یکی از گونه ها برافروخته است
 • بیش از حد نرمال از دهانش بزاق می چکد
 • اشیاء را بیش از حد می مکند و گاز می گیرند
 • بیش از معمول اخمو و ناراحت هستند

بعضی افراد فکر می کنند که دندان درآوردن باعث ایجاد علائم دیگری مانند اسهال و تب می شود اما مدرکی برای اثبات این نظریه وجود ندارد. شما بهتر از هرکسی نوزادتان را می شناسید. در صورت مشاهد ه ی هرگونه علامتی که شما را نگران می کند مشاوره ی پزشکی درخواست کنید. می توانید با پزشک خود تماس بگیرید.

دندان های نوزاد به چه ترتیبی ظاهر می شوند؟

در اینجا یک راهنمای حدودی از ترتیب ظاهر شدن دندان های نوزاد آورده شده است:

 • دندان های پیش پایین (دندان های قدامی پایین) – این دندان ها معمولا اول از همه و حدود 5 تا 7 ماهگی ظاهر می شوند
 • دندان های پیش بالا(دندان های قدامی بالا) – این دندان ها حدود 6 تا 8 ماهگی بیرون می آیند
 • دندان های پیش طرفی بالا(طرفین دندان های قدامی بالا) – این دندان ها حدود 9 تا 11 ماهگی ظاهر می شوند
 • دندان های پیش طرفی پایین (طرفین دندان های قدامی پایین) – این دندان ها حدود 10 تا 12 ماهگی ظاهر می شوند
 • اولین آسیاها (دندان های عقبی) – این دندان ها حدود 12 تا 16 ماهگی ظاهر می شوند
 • دندان های نیش (به سمت عقب دهان) – این دندان ها حدود 16 تا 20 ماهگی ظاهر می شوند
 • آسیاهای دوم – این دندان ها حدود 20 تا 30 ماهگی بیرون می آیند

بیشتر کودکان زمانیکه دو سال و نیمه می شوند همه ی دندان های شیری شان درآمده است.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.