علائم تصلب شرایین

پیشگیری از آترواسکلروز

ایجاد تغییرات سالم در سبک زندگی می تواند خطر آترواسکلروز را در شما کاهش دهد ویا از بدتر شدن آن جلوگیری نماید.

راه های اصلی که می توانید خطر آترواسکلروز را کاهش دهید:

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.