پیشگیری از گازگرفتگی انسان و حیوانات

پیشگیری از گازگرفتگی انسان و حیوانات

چطور از گازگرفتگی حیوانات پیشگیری کنیم؟

بیشتر گازگرفتگی های حیوانی توسط سگ ها اتفاق می افتد. توصیه های زیر به شما کمک می کند شانس گازگرفته شدن توسط یک حیوان را کاهش دهید:

  • هرگز یک کودک کم سن و سال را بدون بزرگتر، با یک سگ تنها نگذارید –  نژاد و نوع سگ و سابقه ی رفتار قبلی ش هر چه که می خواهد باشد
  • با سگ ها با احترام رفتار کنید – بطور ناگهانی به آنها نزدیک نشوید، در نزدیکی آنها فریاد نکشید و زمانیکه خواب هستند و یا غذا می خورند برایشان مزاحمت ایجاد نکنید
  • از نوازش کردن و یا غذا دادن به سگ های غریبه خودداری کنید – زمانیکه برای اولین بار با یک سگ روبه رو می شوید قبل از غذا دادن و یا نوازش به او اجازه دهید شما را بو بکشد

از تماس با هر حیوان وحشی و یا ولگرد پرهیز کنید، بویژه رمانیکه به خارج از کشور سفر می کنید چرا که ممکن است این حیوانات تهاجمی و ناقل عفونت های جدی مانند هاری باشند.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.