دکتر سپیده قدری

کاربر

دکتر سپیده قدری هستم

تخصص :

نوزادان و کودکان

تحصیلات:

متخصص نوزادان و کودکان فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی قم

نکات حائز اهمیت :

دکتر سپیده قدری هستم و سعی دارم در این مقالات مطالب مهم و علمی را با شما عزیزان به اشتراک بذارم

تجربه های علمی :

نویسنده مسئول مطالعه” Helicobacter Pylori Infection in Children with Dyspepsia and Clinical Response to Its Treatment in Qom” http://govaresh.org/index.php/dd/article/view/2456 .مسئول علمی nicu بیمارستان امام رضا(ع) لارستان

سوابق تحصیلی :

متخصص نوزادان و کودکان فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی قم

مقالات منتشر شده توسط : 

دکتر سپیده قدری

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.