بیشتر امتیاز بگیرید و از مزایای بیشتری برخورددار شوید

بیشتر امتیاز بگیرید و از مزایای بیشتری برخورددار شوید

با توجه به مشغله شما پزشک سرشلوغ و پربازدید در مطب یا کلینیک و با توجه به گسترش ویزیت های آنلاین در بسترهایی چون واتس اپ، پیامک و دیگر پیام رسان ها همچنین عدم رعایت حریم بین پزشک و بیمار در این بستر ها، برآن شدیم تا با راه اندازی باشگاه پزشکان ازپزشک بخشی ازین مشغله های پزشکان را کمتر کنیم همچنین کمک شایانی به بیمارانی که به خاطر مشکلات مسافت و زمان، حضور در بستر آنلاین را ترجیح می دهد، داشته باشیم. 

ویژگی های باشگاه پزشکان
نحوه عملکرد باشگاه پزشکان
نحوه عملکرد و فرآیند کار با اپلیکیشن ازپزشک همچنین باشگاه پزشکان بسیار ساده است، البته در هر مرحله تیم همیشه پاسخگوی پشتیبانی ما آماده بهبود مشکلات می باشد.
در اولین مرحله پس از عضویت شما پزشک عزیز در اپلیکیشن ازپزشک استند مخصوص شما پزشک عزیز طراحی و در مطب شما قرار خواهد گرفت. با توجه به شرایط بیماران میتوانید تعدادی از ویزیت ها یا دابل ویزیت ها را آنلاین انجام دهید و به بیماران کارت راهنما بدهید. پس از ویزیت آنلاین بیمار امتیازات شما در باشگاه پزشکان ازپزشک افزایش یافته و به ترتیب جوایز ویژه پزشکی برای شما فعال خواهند شد.