فیلترها

جستجوی پزشک


دسته بندی


تخصص


جنسیت پزشکان

مرتب سازی بر اساس: محبوب ترین جدید ترین
تصویر دکتر معصومه مهنی
دکتر معصومه مهنی

متخصص عمومی

24
5

امتیاز و نظر

تصویر دکتر نادر فتحی
دکتر نادر فتحی

متخصص عمومی

15
5

امتیاز و نظر

تصویر دکتر انسیه همتی
دکتر انسیه همتی

متخصص زنان و زایمان

14
5

امتیاز و نظر

تصویر دکتر ناصر لعل شریک
دکتر ناصر لعل شریک

متخصص عمومی

14
4

امتیاز و نظر

تصویر دکتر صبا آذربایجانی
دکتر صبا آذربایجانی

متخصص عمومی

14
4

امتیاز و نظر