فیلترها

جستجوی پزشک


دسته بندی


تخصص


جنسیت پزشکان

مرتب سازی بر اساس: محبوب ترین جدید ترین
تصویر دکتر مهسا عطار حسینی
دکتر مهسا عطار حسینی

متخصص روانشناسی عمومی

13
5

امتیاز و نظر

تصویر دکتر احمد طایفی
دکتر احمد طایفی

متخصص روانپزشکی

13
4

امتیاز و نظر

تصویر دکتر سپیده سلطانی پور
دکتر سپیده سلطانی پور

متخصص روانشناسی بالینی

13
4

امتیاز و نظر

تصویر دکتر سعید علیزاده
دکتر سعید علیزاده

متخصص روانشناسی

13
4

امتیاز و نظر

تصویر دکتر شقایق اسماعیلزاده اسکویی
دکتر شقایق اسماعیلزاده اسکویی

متخصص روانشناسی عمومی

13
4

امتیاز و نظر