فیلترها

جستجوی پزشک


دسته بندی


تخصص


جنسیت پزشکان

مرتب سازی بر اساس: محبوب ترین جدید ترین
تصویر دکتر فرید سنگین آبادی
دکتر فرید سنگین آبادی

متخصص عمومی

19
4

امتیاز و نظر

تصویر دکتر افسانه واحدی فر
دکتر افسانه واحدی فر

متخصص عمومی

19
5

امتیاز و نظر

تصویر دکتر سعید خالدی
دکتر سعید خالدی

متخصص عمومی

19
5

امتیاز و نظر

تصویر دکتر نگار اصلانی
دکتر نگار اصلانی

متخصص تغذیه و رژیم درمانی

18
5

امتیاز و نظر

تصویر دکتر آرمیتا رضاخان
دکتر آرمیتا رضاخان

متخصص مامایی

18
5

امتیاز و نظر