نصب اپلیکیشن؟

برای ویزیت آنلاین، اپلیکیشن مورد نیاز است!
آیا بروی دستگاه هوشمند خود اپلیکیشن ازپزشک را نصب دارید؟

بلی (ویزیت با پزشک) خیر (نصب اپلیکیشن)
دکتر زینب قاسمیان

دکتر زینب قاسمیان

روانشناسی‌ بالینی
5
6 نفر

برای ارتباط با دکتر زینب قاسمیان اپلیکیشن ازپزشک را دانلود نمائید.

درباره دکتر زینب قاسمیان

زمان پاسخگویی دکتر زینب قاسمیان

شنبه 00:30 تا 01:10, 01:30 تا 02:10, 02:30 تا 03:10, 03:30 تا 04:10, 04:30 تا 05:10, 05:30 تا 06:10, 06:30 تا 07:10, 07:30 تا 08:10, 08:30 تا 09:10, 09:30 تا 10:10, 11:00 تا 11:40, 11:50 تا 13:10, 13:30 تا 14:10, 14:30 تا 15:10, 15:30 تا 16:10, 16:30 تا 17:10, 17:30 تا 18:10, 18:30 تا 19:10, 19:30 تا 20:10, 20:30 تا 21:10, 21:30 تا 22:10, 22:30 تا 23:10
یکشنبه 00:30 تا 01:10, 01:30 تا 02:10, 02:30 تا 03:10, 03:30 تا 04:10, 04:30 تا 05:10, 05:30 تا 06:10, 06:30 تا 07:10, 07:30 تا 08:10, 08:30 تا 09:10, 09:30 تا 10:10, 11:30 تا 12:10, 12:30 تا 13:10, 13:30 تا 14:10, 14:30 تا 15:10, 15:30 تا 16:10, 16:30 تا 17:10, 17:30 تا 18:10, 18:30 تا 19:10, 19:30 تا 20:10, 20:30 تا 21:10, 21:30 تا 22:10, 22:30 تا 23:10
دوشنبه 00:30 تا 01:10, 01:30 تا 02:10, 02:30 تا 03:10, 03:30 تا 04:10, 04:30 تا 05:10, 05:30 تا 06:10, 06:30 تا 07:10, 07:30 تا 08:10, 08:30 تا 09:10, 09:30 تا 10:10, 10:30 تا 11:10, 11:30 تا 12:10, 12:30 تا 13:10, 13:30 تا 14:10, 14:30 تا 15:10, 15:30 تا 16:10, 16:30 تا 17:10, 17:30 تا 18:10, 18:30 تا 19:10, 19:30 تا 20:10, 20:30 تا 21:10, 21:30 تا 22:10, 22:30 تا 23:10
سه شنبه 00:30 تا 01:10, 01:30 تا 02:10, 02:30 تا 03:10, 03:30 تا 04:10, 04:30 تا 05:10, 05:30 تا 06:10, 06:30 تا 07:10, 07:30 تا 08:10, 08:30 تا 09:10, 09:30 تا 10:10, 10:30 تا 11:10, 11:30 تا 12:10, 12:30 تا 13:10, 13:30 تا 14:10, 14:30 تا 15:10, 15:30 تا 16:10, 16:30 تا 17:10, 17:30 تا 18:10, 18:30 تا 19:10, 19:30 تا 20:10, 20:30 تا 21:10, 21:30 تا 22:10, 22:30 تا 23:10
چهارشنبه 00:30 تا 01:10, 01:30 تا 02:10, 02:30 تا 03:10, 03:30 تا 04:10, 04:30 تا 05:10, 05:30 تا 06:10, 06:30 تا 07:10, 07:30 تا 08:10, 08:30 تا 09:10, 09:30 تا 10:10, 10:30 تا 11:10, 11:30 تا 12:10, 12:30 تا 13:10, 13:30 تا 14:10, 14:30 تا 15:10, 15:30 تا 16:10, 16:30 تا 17:10, 17:30 تا 18:10, 18:30 تا 19:10, 19:30 تا 20:10, 20:30 تا 21:10, 21:30 تا 22:10, 22:30 تا 23:10
پنجشنبه 00:30 تا 01:10, 01:30 تا 02:10, 02:30 تا 03:10, 03:30 تا 04:10, 04:30 تا 05:10, 05:30 تا 06:10, 06:30 تا 07:10, 07:30 تا 08:10, 08:30 تا 09:10, 09:30 تا 10:10, 10:30 تا 11:10, 11:30 تا 12:10, 12:30 تا 13:10, 13:30 تا 14:10, 14:30 تا 15:10, 15:30 تا 16:10, 16:30 تا 17:10, 17:30 تا 18:10, 18:30 تا 19:10, 19:30 تا 20:10, 20:30 تا 21:10, 21:30 تا 22:10, 22:30 تا 23:10

دیدگاه‌ها راجع به دکتر زینب قاسمیان

  • 5 ابوالفضل بختیاری 22 دی 1400

    خیلی خوب بودن

  • 5 زاهد کریمی 14 آذر 1400

    عالی

تگ های مرتبط با دکتر زینب قاسمیان

  • موردی یافت نشد.
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.