ارائه سهام به پزشکان

پزشک عزیز جهت ازائه سهام به پزشکان خواهشمند هستیم با دانلود فایل اقدام به مطالعه بفرمایید و در صورت رضایت اقدام به پر کردن فرم کنید
توجه : پر کردن این فرم هیچ مسئولیتی برای ازپزشک جهت ارائه سهام به پزشکان ایجاد نمیکند و فقط در جهت علاقه مندی پزشکان به این طرح ساخته شده است.