0

سلام دارم دیونه میگم دچار آشوب ذهنی شدم همش فکر میکنم شوهرم پشت سرم یکارایی می‌کنه وقتی بهم زنگ نمیزنه فکر میکنم سرش گرم چیزی شده زود زود بهش زنگ میزنم ذهنم یک لحظه هم آروم نمیگیره دوست دارم بهم زود زود زنگ بزنه بهم محبت کنه ولی اون اصلا عین و خیالش نیستم

Nafas پرسید 21 مهر 1402