آیا ایدز دارممم؟

0

آیا ایدز از طرق پرت شدن آب دهان یا خون به داخل دهان شخص دیگری منتقل میشود؟وهم چنین از طریق استفاده از قاشق یا لیوانی که خون خشک شده داخل آن است چطور؟

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 20 اسفند 1402
0

با سلام احترام . بیماری ایدز از طریق بزاق و عرق در صورتی که با خون مبتلا نشده باشند ، انتقال نمیابد .

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.