0

چند جوش ابدار روی دست پا کمر شکم و شانه زدن که بعضیاش میخاره روز اوله که جوش ظاهر شده ولی دیروز درد داشتم و امروزم تب داشتم ایا ابله مرغانه؟

عرفان امانی پاسخ داد 7 آبان 1402