0

سلام استفاده از قاشقی ک دهنی بوده باعث انتقال ایدز میشود؟
چن روز پیش ی نفر با یک قاشق غذا خورد منم ۳روز بعد با همون قاشق غذا خوردم بدون اینکه بشورم
آیا انتقال ایدز ممکنه؟؟؟؟

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 20 اسفند 1402