احتمال تروما و احساس نداشتن امنیت

0

من زمانی که ۵ سالم بود بخاطر اینکه شب تشکمو خیس کرده بودم خواهر بزرگترم یک قاشق روی گاز داغ کرد بعد زد به شکمم خیلی درد کرد گریه کردم

و من همیشه تمام مدت ها شکمم احساس امنیت نمیکنه حتا همین الان که ۱۷ سالمه و خیلی سال گذشته همش احساس میکنه یک چیزی قراره بهش بخوره باید شکممو بگیرم تا احساس امنیت کنه حتا شبا بالشت بقلم میکنم تا شکمم احساس امنیت کنه آیا این جزو تروما هست؟

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 5 فروردین 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.