0

من با یک ادم سمی زندگی میکنم که هیچ جوره نمیتونم تحملش کنم شرایط جدا شدن نداریم هر دفعه عصبی میشم میخام بکشمش وسواس فکری گرفتم و عصبی شدم از صداش از همه چیش متنفرم برای درمان باید چیکار کنم؟ من زندگیمو دوست دارم اما یه وقتی‌بخاطر این مشکل هوس خود کشیم میکنم

MAryam پرسید 11 مهر 1402