ادرار کردن ولی متوجه نشدن در خواب

40 بازدیدمتخصص عمومی
0

من هنگام خواب یابیداری متوجه خیس شدن لباسم میشوم 😭اصلا متوجه خارج شدنش نمیشم

دختر هستم ۱۴ سالمه

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 14 فروردین 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.