0

سلام بچه گربه ام از چرک یکی ار چشم هاش مردمکش انگار چدا شده وهمچنان از چشمش چرک میاد و همون سمت درچشمش باد کرده چه کنم؟

اندیا پرسید 20 شهریور 1402