استرس یک کار

0

من توی یک پلتفرم با یک پسر چت کردم ۱۰ دقیقه او به من گفت مجرد است اما او متاهل بود و  من او را بلاک کردم من نگرانم که آیا زندگی او خراب شده و این تفسیر من است آیا کار من گناه بوده که با او حرف زدم دارم از این فکرا دیوانه میشوم

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 14 فروردین 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.