افسردگی دارم؟

0

من احساس بدی به همه دارم از همه بدم میاد دوست ندارم دوستی داشته باشم از اطرافیان بیزارم

نسبت ب بقیه حالت تهوع دارم

دلم نمیخاد وقتی میرم بیرون کسی بهم نگاه کنه

ناراحتم اما گریه ندارم که سبکم کنه یا نمیتونم مث قبلا اهنگ غمگین گوش بدم که خالی شم ..نیاز ب تنهایی دارم

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 15 اسفند 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.