0

من خیلی سال درگیر افسردگی هستم هرکار هم میکنم هیچ اتفاقی نمیوفته دیگه واقعا خسته شدم.

من وقتی ۶ سالم بود بهم تجاوز شد از اون موقع به بعد درگیر خود ارضایی شدم الان ۲۱ سالمه

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 26 دی 1402