ایا امکان ترمیم پرده بکارت بعداز یک سالو نیم وجوددارد؟

0

ایاامکان ترمیم پرده بکارت بعداز یک سالو نیم وجوددارد؟

عرفان امانی پاسخ داد 13 آبان 1402
0

حتما برای معاینه با اسپکولوم و بررسی نوع پرده بکارت و میزان آسیب به پزشک زنان مراجعه کنید تا در مورد ترمیم اون تصمیم گیری بشه

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 14 آبان 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.