ایا حامله ام؟

220 بازدیدمشاوره جنسی
0

احتمال بارداری با پیشاب در نزدیک دوم وجود دارد؟

بعد این که اب دهان خورده باشه به پیشاب بعد دخول انجام شده باشه؟

عرفان امانی پاسخ داد 10 دی 1402
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.