ایا علل پارگی بکارت قابل تشخیصه؟

0

سلام

من با یه آقایی دوستم ک بهم گفته برای ازدواج باید تست باکرگی بدی

منم وقتی بچه بودم از روی کنجکاوی کاری کردم ک حس میکنم بکارتم پاره شده:)

میخاستم بدونم راهی وجود داره ک من ثابت کنم رابطه نداشتم؟

عرفان امانی وضعیت را به منتشر شده تغییر داد 29 فروردین 1403
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.